Những mô hình vườn cây trải nghiệm không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho hộ gia đình mà nó còn góp phần vào việc phát triển ngành du lịch của địa phương. Nắm bắt được xu hướng này thì vườn cam Mộc Châu cũng đã xuất hiện và thu hút rất đông lượng du khách hàng năm. ...