Ngày 21/11, Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc Hà Tĩnh đã chính thức được Hội đồng AHP, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tuyên bố và trao danh hiệu "Vườn di sản ASEAN" trong Hội nghị các Vườn di sản ASEAN lần 6 diễn ra tại Lào. ...