Đồ án “Bảo tồn và phát triển du lịch bền vững khu vực làng chài” được thông qua

UBND tỉnh Bình Định vừa Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 “Bảo tồn và phát triển du lịch bền vững khu vực làng chài” xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Thông tin được xác nhận từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định sáng ngày 2/11. Theo đơn vị này, mục tiêu quy hoạch xây dựng nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống làng chài và xây dựng mô hình mẫu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

%Hahalolo tin tức%
Một góc làng chài xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn). Ảnh báo Bình Định

Khu vực quy hoạch xây dựng tại xã Nhơn Lý có tổng diện tích 94,09ha, chia thành 5 khu chức năng, trong đó: Khu vực làng chài Bãi Bắc 17,97ha; Khu vực làng chài Bãi Nam 30,93ha; Khu trung tâm hành chính hiện hữu và dân cư mới 16,63ha; Khu làng mới – khu dân cư suối Cả 14,15ha; Khu công viên trung tâm 15,19ha.

UBND tỉnh giao Tp. Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt; lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc khu vực theo quy định làm cơ sở quản lý không gian tại khu vực, đảm bảo mục tiêu bảo tồn làng chài để phục vụ phát triển du lịch tại khu vực.

Lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc khu vực theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 và lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc công trình tại khu vực, đảm bảo mục tiêu bảo tồn làng chài để phục vụ phát triển du lịch tại khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND TP. Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm cập nhật nội dung đồ án quy hoạch để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định, triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Hahalolo Tổng hợp