Lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng liên tục

Theo báo cáo, tháng 10/2020 khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 554 nghìn lượt, giảm 71,4% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 30% so với tháng 9/2020.

Theo đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 20 nghìn lượt (15 nghìn lượt khách quốc tế có lưu trú), giảm 95,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng 9/2020. Khách du lịch nội địa ước đạt 534 nghìn lượt, giảm 63,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 30% so với tháng 9/2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1,21 nghìn tỷ đồng, giảm 82,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25% so với tháng 9/2020.

Ước tính 10 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 7,27 triệu lượt, giảm 68,9% so với cùng kỳ năm trước.

%Hahalolo tin tức%

Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,05 triệu lượt  (773,3 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú và 282 nghìn lượt khách du lịch trong ngày), giảm 79,3% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa ước đạt 6,22 triệu lượt (1,79 triệu lượt khách du lịch nội địa lưu trú và 4,42 triệu lượt khách du lịch nội địa trong ngày), giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24,92 nghìn tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2020, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 28,6%, tăng 13.3% so với tháng 9/2020 và giảm 38,6 % so với cùng kỳ 2019. Ước tính, 10 tháng năm 2020, công suất trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 28,2%, giảm 41,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo kế hoạch, tháng 11/2020, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục xây dựng và triển khai các nội dung kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm với các hoạt động như: Ngày hội khuyến mại du lịch (30/10-01/11); Hội chợ Du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội (18-21/11); tham dự Diễn đàn phát triển du lịch giữa Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế); xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các địa phương; triển khai Kế hoạch thực hiện quảng bá một số điểm du lịch di tích, làng nghề trọng điểm trên địa bàn Tp. Hà Nội bằng giao diện ảnh 360; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố…

Hahalolo Tổng hợp