Theo báo cáo, tháng 10/2020 khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 554 nghìn lượt, giảm 71,4% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 30% so với tháng 9/2020. ...