dân tộc thiểu số khiến nơi đây trở thành một vùng đất kỳ diệu với anh. Nhưng theo anh, nét đẹp đó cũng dần mất đi do du lịch phát triển mất kiểm soát. ...