Sau khi được Chính phủ Lào cho phép do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, Bun Okphansa, còn gọi là lễ hội mãn mùa chay vào cuối tháng 9, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Lào, đã được tổ chức trên khắp cả nước vào ...