Trong 1 tháng qua, kể từ khi Thủ tướng cho phép mở bay thương mại quốc tế định kỳ, các hàng mới chỉ được bay 3 chuyến đón khách và đồng bào hồi hương từ Nhật Bản và Hàn Quốc, còn các chuyến bay khác đều bị hoãn do các bộ, địa phương còn bàn quy trình, địa điểm, phí ...