Để đón khách cách ly theo đường bay thương mại, các hãng hàng không cần thu trước các chi phí liên quan như phí xét nghiệm, phí lưu trú khách sạn, phí vận chuyển mặt đất. "Sau khi hoàn tất thủ tục xét nghiệm; thanh toán các khoản phí bắt buộc tại Việt Nam, khách mới được mua vé để ...