Bắc Kạn giàu tiềm năng du lịch bởi nền văn hóa đậm đà bản sắc của 7 dân tộc anh em cùng những phong tục, tập quán, lễ hội, các làn điệu dân ca, ẩm thực mang đậm nét văn hóa của đồng bào miền núi. Tuy nhiên, lượng du khách đến với Bắc Kạn còn khiêm tốn; nhiều tiềm ...