Hạ Long là một trong những điểm du lịch nổi bật nhất khi nhắc đến vùng Đông Bắc, vấn đề bảo vệ du khách lẫn bảo vệ cảnh quan ngày càng được quan tâm. Đặc biệt là vấn nạn chặt chém ở Hạ Long ngày càng được xử lí quyết liệt. ...