Năm 2020, một năm chịu nhiều tổn hại nhất cho ngành công nghiệp du lịch toàn cầu bởi đại dịch Covid-19. Nạn thất nghiệp diễn ra tràn lan, lưu trú ế ẩm cũng như các khu du lịch đìu hiu không bóng người qua lại,...Tuy nhiên, có một nơi trên hành tinh lại đang "quá tải" khách du lịch trong ...