Theo thông báo từ Chính phủ Chile, mọi du khách từ khắp nơi trên thế giới điều có thể nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 23/11, đồng thời du khách cũng cần đề phòng núi lửa Villarrica hoạt động. ...