Chợt thèm cái lành lạnh se se, thêm chút nắng nhẹ, chợt thèm lang thang giữa đồng hoa vàng rực. Giữa lúc hoa đang nở, lòng đang mở, chỉ chờ mỗi lời ngỏ: "Trời trở gió - Mình đến vườn Cúc Chi Hưng Yên nha!" ...