Khi tháng 11 se se lạnh vừa chạm ngõ, người ta lại bảo nhau lên Đà Lạt ngắm Dã Quỳ đi thôi! Tháng 11 Đà lạt dành trọn nhớ thương bằng những mùa Dã Quỳ rực rỡ, đẹp đến nao lòng! ...