Bất kỳ ai cũng có những câu chuyện tuyệt vời và niềm tự hào ở nơi mình đang sống. Song, việc lựa chọn trở thành “đại sứ địa phương” là một cơ hội tốt để mọi người có thêm thu nhập và chia sẻ trải nghiệm bản xứ với khách du lịch. ...