Mới đây, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tại Ninh Bình đã trở thành khu bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt được chứng nhận Danh lục Xanh do Ủy ban Danh lục Xanh toàn cầu (IUCN) phê duyệt. ...