Đầm Vân Long đạt chứng nhận Danh lục Xanh đầu tiên tại Đông Nam Á

Mới đây, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tại Ninh Bình đã trở thành khu bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt được chứng nhận Danh lục Xanh do Ủy ban Danh lục Xanh toàn cầu (IUCN) phê duyệt.

%Hahalolo tin tức%
@letoet94

Để đạt được chứng nhận này, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long phải đáp ứng được các tiêu chí của Danh lục Xanh liên quan đến quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả; có các kết quả bảo tồn thành công.

Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực của Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, nhóm các chuyên gia đánh giá Danh lục Xanh (EAGL) của Việt Nam, sự hỗ trợ của chuyên gia thẩm định độc lập và các cơ quan nhà nước có liên quan.

%Hahalolo tin tức%
@7kal

Kết quả đạt được sẽ là động lực cho Khu bảo tồn Vân Long và các bên liên quan nỗ lực hơn trong các hoạt động bảo tồn quần thể Voọc mông trắng và phát triển bền vững hệ sinh thái núi đá vôi, đất ngập nước lớn bậc nhất Việt Nam. Đồng thời góp phần tác động tích cực vào sự phát triển của du lịch tỉnh Ninh Bình trong tương lai.

Việt Nam tham gia vào chương trình Danh lục Xanh IUCN từ năm 2016 với các các đại diện là: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình), Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Danh lục Xanh IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu về bảo tồn thành công; có thể điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương của mọi quốc gia và khu vực; một cam kết tự nguyện mà bất cứ loại hình khu bảo vệ nào cũng có thể tham gia; một quy trình đánh giá được đảm bảo độc lập, có độ tin cậy cao; là sự thừa nhận toàn cầu đối với các khu bảo vệ và cán bộ của các khu bảo vệ.

Bộ tiêu chí của Danh lục xanh gồm 4 hợp phần: Quản trị tốt; thiết kế, lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả, và có các kết quả bảo tồn thành công. Một nhóm các chuyên gia quốc gia (EAGL) và chuyên gia đánh giá độc lập sẽ hỗ trợ và đánh giá tiến độ các nhà quản lý, nhân viên và đối tác của các khu bảo tồn thực hiện các mục tiêu bảo tồn kết hợp với các mục tiêu về xã hội và kinh tế.

%Hahalolo tin tức%
Ảnh: IUCN

Theo IUCN, Chính phủ Việt Nam đã chú trọng việc xây dựng hệ thống khu bảo vệ với việc thành lập rừng cấm đầu tiên của quốc gia tại Cúc Phương vào năm 1962, đến nay đã có 168 khu rừng đặc dụng bao gồm: 33 vườn quốc gia; 59 khu vực dự trữ thiên nhiên; 13 khu bảo tồn loài; 9 khu dự trữ thiên nhiên; 54 khu bảo vệ cảnh quan. 

Ngoài các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng, còn có 16 khu bảo tồn biển, 45 vùng nước nội địa và nhiều vùng đất ngập nước quan trọng khác đã được đưa vào quy hoạch, vận hành và đang góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của đất nước.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long nằm ở huyện Gia Viễn, được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định thành lập tháng 12/2001, là một trong ba khu rừng đặc dụng của tỉnh Ninh Bình và nằm trong hệ thống hơn 100 khu rừng đặc dụng của Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp