Vốn là một nơi thu hút khoảng 30 triệu du khách mỗi năm, Venice đã bắt đầu áp dụng thu phí vào cửa đối với khách du lịch kể từ thời điểm nơi này có lệnh cách ly. Động thái này một mặt vừa để ngăn chặn tình trạng đông khách, mặt khác nó còn còn giúp cứu với nền ...