Mỗi dịp đầu xuân là bắt đầu mùa trẩy hội.Trẩy hội chùa Hương được xem là hành trình tìm về một miền đất Phật – nơi trác tích Quan Thế Âm Bồ Tát ứng thiện tu hành. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân sang, người ta nô nức tìm về di tích văn hóa chùa Hương, Hương Sơ, ...