Phố cổ Hội An chính thức triển khai trở lại đề án 'Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ', 'Phố đêm', các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An bắt đầu từ ngày 24/9. ...