Thả một làn khói vào trong hư không Tiết trời không lạnh mà lòng như đông Giấy bút và mực như là thư đồng Em ơi cảm xúc có còn dư không? ...