Sau gần 1 tháng đưa vào hoạt động Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn đã gặt hái được những thành công bước đầu, với lượng khách tới phố đi bộ mỗi tuần đạt khoảng 10.000 lượt/tuần. ...