Do hậu quả của dịch bệnh Covid-19 cộng với lũ lụt kéo dài, đã khiến cho ngành du lịch Quảng Nam gần như "đóng băng" trong suốt thời gian qua. ...