Sự ra đời của mạng xã hội Du lịch Hahalolo (Hahalolo.com) khẳng định sự lớn mạnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng từ sự lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của trí tuệ Việt Nam. ...