Hahalolo tham dự VITM 2020 với sản phẩm Mạng xã hội du lịch Hahalolo - ứng dụng tiên phong trong việc chuyển đổi số để phát triển du lịch. ...

Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam cho biết, từ những kết quả ấn tượng, đã đạt được trong chiến dịch: "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn" từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục chuẩn bị phát động chiến ...