Trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 hiện nay, mỗi một nhà kinh doanh hay cá nhân buộc phải thích ứng với bối cảnh mới này. Mới đây, Viking Cruises đã trở thành hãng du thuyền đầu tiên với sáng kiến đặc biệt đã cho ra mắt dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trên tàu. ...