TCDL vừa có văn bản thông báo tới các địa phương, doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia Hội chợ trực tuyến Experience Panama Expo từ ngày 25-27/9/2020 do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công – Nông nghiệp Panama cùng Quỹ Xúc tiến Du lịch Panama tổ chức. ...