Theo kết quả công của World Golf Awards, giải thưởng uy tín trong lĩnh vực golf trên thế giới thuộc về Việt Nam, Đây là lần thứ 4 liên tiếp Việt Nam được nhận giải thưởng quốc tế này. ...