Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với khoảng 11 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. ...