Nhằm quảng bá, giới thiệu khái quát các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tới du khách trong nước và quốc tế, ngày 8/10 quận Ba Đình lắp đặt 5 điểm quét mã QR tại di tích Hoàng thành Thăng Long, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, Cột cờ Hà Nội, chùa Một Cột. ...