Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một trong những ngày đặc biệt để tri ân "một nửa của thế giới" những người bà, người mẹ, người chị,... đã mang vẻ đẹp đến cho đời và luôn gói ghém để giữ lửa ấm cho những gia đình hạnh phúc. Hưởng ứng ngày lễ ý nghĩa, Hahalolo cũng muốn gửi đến ...