Ngày 17/03/2021, ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Mạng xã hội Du lịch Hahalolo đã có buổi làm việc và hợp tác với TS. Nguyễn Quang Lịch – Phó trưởng Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ (HUET) thuộc Đại học Huế trong vấn để liên kết và đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại ...