Trong thời gian qua, Hahalolo đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp thiết thực trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ...