Sau hơn một năm ra mắt, mạng xã hội Hahalolo vừa công bố đã xây dựng được một cộng đồng với hơn 6 triệu thành viên. Nhưng thực chất bên trong trang mạng xã hội này có gì? Liệu có phải Hahalolo chỉ là "Thùng rỗng kêu to"? ...