Ngày 6/11/2020, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã chính thức cấp giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu phẩm cho Bamboo bay thằng đến Mỹ. ...