Mới đây, tại hội nghị cấp cao Asean lần thứ 37 diễn ra tại Hà Nội, Indonesia là quốc gia đi đầu trong việc cổ vũ thỏa thuận về hành lang du lịch quốc tế an toàn ...