“Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?” Tây Bắc mãi luôn là vùng đất để lạ quá nhiều luyến lưu và đam mê trong hành trình chinh phục của mỗi người. Có rất nhiều người suốt một đời chỉ ước mình là những đôi chân hoang, để lạc đường vấn vương miền Tây Bắc. Vậy Tây Bắc có ...