Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An nhận định rằng Hội An là trung tâm du lịch nhưng đang gặp nhiều khó khăn vì vắng khách dẫn đến nguồn thu của thành phố cũng hụt nặng. Hội An cần có ý tưởng để phố cổ vượt qua những ngày khó khăn. ...