Bị chặn mọi liên lạc sau khi chuyển khoản tiền cọc thuê phòng homestay, du khách mới vỡ lẽ về sự tồn tại “ảo” của địa chỉ kinh doanh này. ...