Trên Mạng xã hội du lịch Hahalolo, người dùng cũng đồng loạt thay khung hình đại diện để hưởng ứng sự kiện SEA Games 31. ...