Vừa qua, một phòng trọ sơ sài lộ thiên và đặc biệt được xem là một trò đùa của đôi bạn người Anh bỗng dưng trở thành một hiện tượng lạ, độc và nổi tiếng ngoài mong đợi. ...