Được biết, có khoảng 50 đàn khỉ đói đang quấy rối và tấn công người dân ở thị trấn Shimla, ăn trộm túi thức ăn và cắn người qua đường. ...