Đại sứ Daniel J.Kritenbrink khẳng định chuyến thăm đã giúp ông và đoàn công tác hiểu hơn về lịch sử, nghệ thuật quân sự cũng như lòng yêu nước của đất nước Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng. ...