Để trở thành được người có được tầm ảnh hưởng lớn thì khó, nhưng để kiếm được số tiền lớn như các KOL thì là một điều dễ dàng cho những ai có sử dụng mạng xã hội Hahalolo. Kiếm tiền bằng cách trở thành các đại lý bán tour, khách sạn ngay trên Hahalolo.com. ...