UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công nhận "Hầm Vang Đà Lạt" tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt, thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods) là điểm du lịch. ...