Ngày 28/11, khoảng 80 phi công dù lượn sẽ bay biểu diễn trên cánh đồng Tà Pạ, huyện Tri Tôn để phục vụ miễn phí cho người dân và thu hút khách du lịch. ...