Từ ngày 1/12 Vietnam Airlines sẽ phục vụ dịch vụ ấn phẩm điện tử với hàng chục tạp chí trên màn hình ghế ngồi ở tàu bay Airbus A350 và Boeing 787. ...