Vốn là trung tâm du lịch lớn của cả nước và là điểm trung chuyển khách cho các tỉnh, thành phía Bắc. Hiện, những người làm du lịch ở Hà Nội đang kỳ vọng vào những mảng sáng khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát. ...