Không sóng, không điện chỉ có bình yên và bình yên. Mộc Châu đôi khi không phải hoa mận nở trắng rừng cũng không phải đồi chè xanh mướt,... lần này lên Mộc Châu mình chọn lạc bước ở Hang Táu - một ngôi làng nguyên thủy của người Mông. ...